STARTSIDA FÖRETAGET PUBLICERAT KONTAKT      
SÖK
  English

Liselotte Englund Media AB
erbjuder kvalificerad kompetens
inom journalistik & textproduktion. Forskning och utbildning inom journalistik och kommunikation med fokus på traumajournalistik, medieberedskap för kriser och forskningskommunikation.
Uppdrag som moderator och seminarieledare.
Förlagsverksamhet genom
Englunds Förlag.


TJÄNSTER :

JOURNALISTIK & TEXT
Redaktörskap/Populärvetenskap
Humaniora/Samhällsvetenskap
Medicinjournalistik

UTBILDNING
Föreläsningar och kurser

FORSKNING
Kris- och traumajournalistik
Medieberedskap
Lokala medier & övrig forskning

MODERATOR

Seminarieledare/Moderator

BOKPRODUKTION
Egen utgivning och On Demand,
via Englunds Förlag

Katastrofens öga - Journalisters arbete på olycksplats. Läs mer

 


Dart Center for Journalism
and Trauma

Internationell organisation
för medierapportering
vid allvarliga händelser.
Liselotte Englund
är svensk kontaktperson.På svenska:

Katastrofens öga - journalisters arbete på olycksplats. Om medierapportering från allvarliga händelser (av Liselotte Englund)
Hos Bokus
Att rapportera om barn och trauma (svensk översättning;
org: Dart Center)

In English :
The eye of the disaster/ Katastrofens öga - English abstract & summary (av Liselotte Englund)
Covering violence (av Roger Simpson & William Coté)
PTSD (av Frank Ochberg)
Best practises in trauma reporteing (av Kevin Kawamoto)
Covering trauma: Impact on journalists (av River Smith and Elana Newman)
Reporting war (av Sharon Schmickle)

 
 
  Krisjournalistik / traumajournalistik    


Det dominerande forskningsfältet för Liselotte Englund är medierapportering från olyckor, katastrofer och andra traumatiska händelser, vilket kan sammanfattas med begreppet krisjournalistik. En snävare definition av den del av forskningsområdet som belyser krispsykologiska aspekter och psykotraumatologi, kan kallas "traumajournalistik". Här studeras psykologiska effekter både hos journalisterna själva och de människor som skildras i medierna. Vid sidan av medieteori ligger psykologiska teorier till grund för forskningen.

Mer läsning:

Artikel i tidskriften Framtider nr 4/2010. Tema Katastrofer, från Institutet för Framtidsstudier. Artikeln "Journalisten som professionellt ögonvittne". Läs tidningen som pdf här

Doktorsavhandlingen "Katastrofens öga" (2008)- finns också som förlagsutgåva. Läs mer om "Katastrofens öga - journalisters arbete på olycksplats" hos Englunds Förlag

Läs mer, ladda ner eller beställ forskningsrapporten om Göteborgsbranden (2000) Styrelsen för Psykologiskt Försvar:Göteborgsbranden 1998, SPF där Liselotte Englund skrivit artikeln om det journalistiska arbetet.

Läs mer, ladda ner eller beställ rapporten "Medier på olycksplatsen" (2002), Räddningsverket: Medier på olycksplatsen, SRV

Artikel av Liselotte Englund, om krisjournalistik: Aftonbladet debatt, på 50-årsdagen efter tågolyckan i Ställdalen

Några intervjuer med Liselotte Englund, om krisjournalistik: Göteborgs-Posten, efter tsunamin
Referat från intervju i SVT:s Mediemagasinet, efter tsunamin
Reportage om "John Wayne-syndromet" i danska Journalisten
Branden Boken


Folke Rydén-intervju, tsunamin 2004.
Foto: Per Larsson SRV/Sirenen

 
     

   © 2017 Englund Media AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |