STARTSIDA FÖRETAGET PUBLICERAT KONTAKT      
SÖK
  English

Liselotte Englund Media AB
erbjuder kvalificerad kompetens
inom journalistik & textproduktion. Forskning och utbildning inom journalistik och kommunikation med fokus på traumajournalistik, medieberedskap för kriser och forskningskommunikation.
Uppdrag som moderator och seminarieledare.
Förlagsverksamhet genom
Englunds Förlag.


TJÄNSTER :

JOURNALISTIK & TEXT
Redaktörskap/Populärvetenskap
Humaniora/Samhällsvetenskap
Medicinjournalistik

UTBILDNING
Föreläsningar och kurser

FORSKNING
Kris- och traumajournalistik
Medieberedskap
Lokala medier & övrig forskning

MODERATOR

Seminarieledare/Moderator

BOKPRODUKTION
Egen utgivning och On Demand,
via Englunds Förlag

Katastrofens öga - Journalisters arbete på olycksplats. Läs mer

 


Dart Center for Journalism
and Trauma

Internationell organisation
för medierapportering
vid allvarliga händelser.
Liselotte Englund
är svensk kontaktperson.På svenska:

Katastrofens öga - journalisters arbete på olycksplats. Om medierapportering från allvarliga händelser (av Liselotte Englund)
Hos Bokus
Att rapportera om barn och trauma (svensk översättning;
org: Dart Center)

In English :
The eye of the disaster/ Katastrofens öga - English abstract & summary (av Liselotte Englund)
Covering violence (av Roger Simpson & William Coté)
PTSD (av Frank Ochberg)
Best practises in trauma reporteing (av Kevin Kawamoto)
Covering trauma: Impact on journalists (av River Smith and Elana Newman)
Reporting war (av Sharon Schmickle)

 
 
  Redaktörskap
- med fokus på populärvetenskap
   


I Liselotte Englund finner du en kompetent och erfaren populärvetenskaplig redaktör.
Mångårigt redaktörskap inom Sveriges Radio P1,
främst inom medicin och samhälle.
Under perioden 2004-2006 redaktör för
Vetenskapsrådets tidskrift Tvärsnitt
- om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.
Hösten 2008 redaktör för populärvetenskapliga programserien "Café Einstein" i Axess TV
.

Språkbearbetning - från forskning till populärvetenskap

Skribent och redaktör med uppdrag från förlag och myndigheter. Bearbetar svåra vetenskapliga texter till mer lättillgänglig prosa,
gör det komplexa enklare och det svårgenomträngliga mer intressant.


Redaktörskap i Sveriges Radio

Under 1990-talet var Liselotte Englund programledare och redaktör för flera program vid Sveriges Radio, däribland Radioapparaten i P3 samt Tiotimmen, Hälsosant, Ronden och Vårdapparaten i P1.
Se även under Medicinjournalistik.

"Som en grundkurs i klassisk retorik"

Liselotte Englunds redaktörskap och ledning av programmet "Ronden" i Sveriges Radio P1 blev för något år sedan föremål för vetenskapligt studium och retorikanalys.
"Programmet kunde vad gäller uppläggningen - dispositio - användas som en grundkurs i klassisk retorik", står att läsa i rapporten.
Språk- och litteraturforskaren tillika radiojournalisten Karin Nordberg publicerade år 2003 boken "Hör världen! Röst och retorik i radioföredragen. Populärvetenskap på programmet". Boken ingick i forskningsprojektet och skriftserien "Svensk sakprosa" vid Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet.

Liselotte Englunds inledningar av programmen beskrivs som korta, kärnfulla och sakliga. Hennes stämma som "distinkt". Englunds redaktörskap jämförs med föregångarnas - radiodoktorerna Peter Paul Heinemann och Bertil Söderling: "Att som Heinemann oreserverat ställa sig på lyssnarens sida är inte Liselotte Englunds modell. Hon intar snarare som i Söderlings fall kontaktpersonens roll, en mellanhand mellan läkarvetenskapen och patienten/lyssnaren. Den upplevelsen får näring av att programledaren inte bara återger utan också problematiserar frågeställningarna å brevskrivarens vägnar".

Vidare skriver Nordberg att "Det är framför allt sakligheten som kännetecknar Ronden i Liselotte Englunds regi. Programmet är helt fritt från pjåsk. Breven återges i korrekt ton, definitionerna av sjukdomarna är effektiva, sammanfattningarna korta och telegramliknande. Programmet gör inga onödiga utsvävningar, håller sig på rälsen, spårar aldrig ur, något som understryks av programledarens korrekta och ordknappa framtoning, vilken dock inte är charmlös. Hon har tvärtemot en knapphetens charm. Den neutrala hållningen upplevs som ett strategiskt val till gagn för tilltron till programmet".

"Hör världen!...." finns att låna på följande bibliotek (till bibl.katalog)

Redaktörskap för forskningstidskriften Tvärsnitt

Under perioden 2004 - 2006 var Liselotte Englund redaktör för Vetenskapsrådets tidskrift Tvärsnitt.
Se även under Humaniora och samhällsvetenskap.

Redaktörskap för "Café Einstein, Axess Television & Svenska Filmbolaget, hösten 2008

En populärvetenskaplig TV-serie med viss inspiration från den gamla klassikern "Fråga Lund", producerades och sändes i Axess TV under hösten 2008. Några programteman var: Förstår vi Världen?, Nya energiformer, Virtuella världar och Vår tids Frankenstein (om molekylär evolution och DNA-teknik).

Redaktör: Liselotte Englund
Producent: Karl-Olov Larsson, Svenska Filmbolaget
Programledare: Lotta Gröning
Bistittare/kommentator: Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik
"Programmet kunde vad gäller uppläggningen - dispositio - användas som en grundkurs
i klassisk retorik"

"Det är framför allt sakligheten som kännetecknar Ronden
i Liselotte Englunds regi. Programmet är
helt fritt från pjåsk.
Breven återges i korrekt ton, definitionerna av sjukdomarna är effektiva, sammanfattningarna korta
och telegramliknande. Programmet gör inga onödiga utsvävningar,
håller sig på rälsen,
spårar aldrig ur"

ur Nordberg (2003) Hör världen!
Röst och retorik i radioföredragen. Populärvetenskap på programmet. 

 

 

 

 


 


Professor Hans Rosling medverkade
i programmet"Förstår vi världen?"

 

 

   
     

   © 2017 Englund Media AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |