STARTSIDA FÖRETAGET PUBLICERAT KONTAKT      
SÖK
  English

Liselotte Englund Media AB
erbjuder kvalificerad kompetens
inom journalistik & textproduktion. Forskning och utbildning inom journalistik och kommunikation med fokus på traumajournalistik, medieberedskap för kriser och forskningskommunikation.
Uppdrag som moderator och seminarieledare.
Förlagsverksamhet genom
Englunds Förlag.


TJÄNSTER :

JOURNALISTIK & TEXT
Redaktörskap/Populärvetenskap
Humaniora/Samhällsvetenskap
Medicinjournalistik

UTBILDNING
Föreläsningar och kurser

FORSKNING
Kris- och traumajournalistik
Medieberedskap
Lokala medier & övrig forskning

MODERATOR

Seminarieledare/Moderator

BOKPRODUKTION
Egen utgivning och On Demand,
via Englunds Förlag

Katastrofens öga - Journalisters arbete på olycksplats. Läs mer

 


Dart Center for Journalism
and Trauma

Internationell organisation
för medierapportering
vid allvarliga händelser.
Liselotte Englund
är svensk kontaktperson.På svenska:

Katastrofens öga - journalisters arbete på olycksplats. Om medierapportering från allvarliga händelser (av Liselotte Englund)
Hos Bokus
Att rapportera om barn och trauma (svensk översättning;
org: Dart Center)

In English :
The eye of the disaster/ Katastrofens öga - English abstract & summary (av Liselotte Englund)
Covering violence (av Roger Simpson & William Coté)
PTSD (av Frank Ochberg)
Best practises in trauma reporteing (av Kevin Kawamoto)
Covering trauma: Impact on journalists (av River Smith and Elana Newman)
Reporting war (av Sharon Schmickle)

 
 
  Publicerat    


Liselotte Englund har utöver forskning också publicerat utvärderingar samt vetenskapsjournalistik i fackpress och radio. Här presenteras ett urval.

Forskning

Forskningsresultat har publicerats inom tre huvudteman: kris- och traumajournalistik, medieanvändning i glesbygd och ekonomijournalistik.

Englund, Liselotte m fl (2012a) "KAMEDO 97:Bombattentatet i Oslo och skjutningarna på Utøya 2011". Stockholm: Socialstyrelsen.
Beställ eller ladda ner rapporten

Englund, Liselotte (2012b) "Ett dubbelt trauma? Medierapportering som stöd och belastning för överlevande efter olyckor och katastrofer". Populärvetenskaplig forskningsrapport. MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
Läs och ladda ner rapporten här

Englund, Liselotte (2008a): Katastrofens öga. En studie av journalisters arbete på olycksplats. Doktorsavhandling vid Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Englund, Liselotte (2008b): Katastrofens öga - journalisters arbete på olycksplats. Om medierapportering vid allvarliga händelser. By Kyrkby: Englunds Förlag.
Läs mer på förlagets hemsida.

Englund, Liselotte (2005): "Morgontidningen till kvällsfikat - medieanvändning i glesbygd och gränstrakt", i Gustafsson, Karl Erik (red) Lokalmediestudier. Jönköping: Media Management and Transformation Centre, Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping.

Haglund, Lars & Englund, Liselotte (2001): Från jämförpriser till börskriser. En kvantitativ kartläggning av ekonomi- och konsumentjournalistiken i svenska medier år 2000. Rapport nr 2:2001. Institutet för Mediestudier. Läs mer om boken och Beställ här.

Englund, Liselotte (2002a): Medier på olycksplatsen. En studie av samspel mellan journalister och räddningspersonal under arbete i kris. Karlstad: Räddningsverket.

Englund, Liselotte (2002b): ”Ställdalen 1956. Mediernas skildring av en tågolycka fredagen den 13:e”. Forskarutbildningsuppsats i Historisk metod. Institutionen för journalistisk och masskommunikation, Göteborgs universitet.
Läs en artikel på samma tema ur Aftonbladet Debatt
.

Englund, Liselotte (2000a): “Det journalistiska arbetet. Erfarenheter av ett svårt uppdrag” i Larsson, L Å & Nohrstedt, Stig Arne (red) (2000) Göteborgsbranden 1998. En studie av kommunikation, rykten och förtroende. Stockholm: SPF.

Englund, L (2000b) "Kvalitetseffektivitet i public service-radion. En kunskaps- och forskningsöversikt med förslag till indikatorer på radiokvalitet". Arbetsrapport nr 97. Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Englund, Liselotte (1999a): ”Det omöjliga uppdraget” i JMG Granskaren, ETIK, nr 1:1999 (s.12-15). Tidskrift utgiven av Centrum för granskning av journalistik och medier vid JMG – Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet.

Englund, Liselotte (1999b): Katastrofjournalistikens dilemman. En forskningsöversikt med etiska och psykologiska perspektiv. Arbetsrapport nr 92, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) vid Göteborgs Universitet.

Vetenskapsjournalistik i fackpress och radio

Artiklar ur Vetenskapsrådets tidskrift Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, se länkar under Humaniora och samhällsvetenskap

Publicerat inom medicin är främst radioprogram (flera hundra), av vilka ett tjugotal blivit kassettböcker som finns att låna på bibliotek över hela landet. Kassettböckernas titlar är: 'Allergins gåta', 'Att våga bli frisk', 'Barnafödande', 'Bilder av smärta', 'Hypokondri', 'Idrottsmedicin', 'Kroppspsykoterapier', 'Mäns hälsa', Om barns sorg och om att våga tala om döden', 'Om kärlek och förälskelse', 'Om minnet', 'Om skratt, humor och hälsa', 'Sexualitet', 'Sjuka hus', 'Stress', 'Stressforskning', 'Transplantationer och organdonationer', 'Vuxna allergiker', 'Ätstörningar och kvinnomisshandel'.
Se för övrigt under Medicinjournalistik.

Några publikationer finns att låna på svenska bibliotek, både folk- och universitetsbibliotek. En förteckning finns här.

I Svensk Mediedatabas (SMD) finns 798 radioprogram/-reportage producerade av Liselotte Englund Sök här

 

.

.


 . 
     

   © 2017 Englund Media AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |