STARTSIDA FÖRETAGET PUBLICERAT KONTAKT      
SÖK
  English

Liselotte Englund Media AB
erbjuder kvalificerad kompetens
inom journalistik & textproduktion. Forskning och utbildning inom journalistik och kommunikation med fokus på traumajournalistik, medieberedskap för kriser och forskningskommunikation.
Uppdrag som moderator och seminarieledare.
Förlagsverksamhet genom
Englunds Förlag.


TJÄNSTER :

JOURNALISTIK & TEXT
Redaktörskap/Populärvetenskap
Humaniora/Samhällsvetenskap
Medicinjournalistik

UTBILDNING
Föreläsningar och kurser

FORSKNING
Kris- och traumajournalistik
Medieberedskap
Lokala medier & övrig forskning

MODERATOR

Seminarieledare/Moderator

BOKPRODUKTION
Egen utgivning och On Demand,
via Englunds Förlag

Katastrofens öga - Journalisters arbete på olycksplats. Läs mer

 


Dart Center for Journalism
and Trauma

Internationell organisation
för medierapportering
vid allvarliga händelser.
Liselotte Englund
är svensk kontaktperson.På svenska:

Katastrofens öga - journalisters arbete på olycksplats. Om medierapportering från allvarliga händelser (av Liselotte Englund)
Hos Bokus
Att rapportera om barn och trauma (svensk översättning;
org: Dart Center)

In English :
The eye of the disaster/ Katastrofens öga - English abstract & summary (av Liselotte Englund)
Covering violence (av Roger Simpson & William Coté)
PTSD (av Frank Ochberg)
Best practises in trauma reporteing (av Kevin Kawamoto)
Covering trauma: Impact on journalists (av River Smith and Elana Newman)
Reporting war (av Sharon Schmickle)

 
 
  Lokalmediestudier och övrig forskning    


Utöver forskning om medierapportering från olyckor och katastrofer, har studier genomförts om ortsmedier och lokal identitet, medieanvändning i glesbygd, ekonomijournalistik och kvalitetsmätning av radioprogram.
Liselotte Englund Media AB genomför forsknings- och utredningsprojekt med anknytning till dessa teman.


Ortspressen som identitetsskapare och historieskrivare

Ett mindre pågående journalistiskt och vetenskapligt projekt utgår från värmländska bruksorten Hagfors som fall. Studien ska belysa länspressens bilder av orten samt lokaljournalistikens betydelse för medborgarnas bild av det samhälle de lever i. Två bärande frågor är hur mediebilderna påverkar ortsbornas identitet och hur tidningarnas berättelser bidrar till historieskrivningen av orten. Projektet planeras slutföras under 2012.

Medieanvändning i glesbygd och gränstrakt

Herenco forskningsstiftelse för ortsmedier hade när den upplöstes 2005 delat ut fem miljoner kr till ett 70-tal forskningsprojekt. Tre av dessa har genomförts av Liselotte Englund. Två handlarde om kvalitet, effektivitet och produktivitet i public serviceradion. Den senaste studien, från 2005, var en undersökning om läsarvanor hos landsbygdsbor.

I denna forskarantologi presenteras en översikt av stiftelsens verksamhet och ett urval av de projekt som stiftelsen stött. Liselotte Englund finner oväntat att tidningsläsare i glesbygd är mer lojala än andra trots sen distribution och annan styvmoderlig behandling.

Redaktör för skriften är Karl Erik Gustafsson, professor i massmedieekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg 1989-2003 och därefter vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han var sekreterare i forskningsstiftelsen 1989-2005.

Läs mer, och beställ boken "Lokalmediestudier" här: Forskarantologin "Lokalmediestudier"

Ekonomijournalistik

Trots att ekononomifrågornas betydelse ökat i vårt samhälle har inte forskningen i ämnet hållit jämna steg. Detta föranledde Institutet för Mediestudier att initiera ett forskningsprojekt om svensk ekonomijournalistik. Lars Haglund (numera prorektor vid Karlstads universitet) och Liselotte Englund (då verksam vid samma lärosäte) genomförde en kvantitativ analys av det totala medieutbudet om ekonomi under en vecka hösten 2000.

Till slutsatserna hörde att ekonomijournalistiken mer belyste företag än offentlig sektor, att företagsekonomi föerkommer mer frekvent än nationalekonomi, att forskningsresultat mycket sällan används som (angivna) källor i ekonomirapporteringen. Dessutom var kritiska perspektiv som lyfter fram och diskuterar motsättningar mycket sällsynta. Minst överraskande var kanske att ekonomijournalistiken domineras av män som intervjuobjekt.

Läs mer, och beställ boken "Från jämförpriser till börskriser" här: Institutet för Mediestudier

Kvalitetseffektivitet i public serviceradion

Sveriges Radio och Sveriges Television ålades i början av 1990-talet att presentera årliga public serviceredovisningar - en slags innehållsmässiga årsredovisningar relaterade till statsmakternas särskilda uppdrag och krav på de svenska public servicemedierna. Detta steg föranledde stora diskussioner om hur kvalitet av radioprogram egentligen kan mätas, och hur kvaliteten ska vägas mot produktivitet och effektivitet. Liselotte Englund genomförde en studie med stöd av Herenco stiftelse för ortsmedier, där åtskilliga teorier för kvalitetsmätning av radioprogram och förslag till indikatorer på radiokvalitet presnterades. Public service-radio är en hybrid av produkt och tjänst, och därför särskilt utmanande att utvärdera. Ett resultat av studien finns publicerat som arbetsrapport vid JMG- Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet: Beställ här (arbetsrapport 97).

Se exempel på publicservie-redovisning:
Läs Sveriges Radios public service-redovisning för 2006 här.

 

Forskarantologon "Lokalmediestudier", utgiven på MMT - Media, Management and Transformation Centre vid Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping


från jjjjjjjjjjjjjjjjjjjämfpris tilll bör
Forskningsrapporten "Från jämförpriser till börskriser" av Lars Haglund och Liselotte Englund, Institutet för Mediestudier

 

 

     

   © 2017 Englund Media AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |