STARTSIDA FÖRETAGET PUBLICERAT KONTAKT      
SÖK
  English

Liselotte Englund Media AB
erbjuder kvalificerad kompetens
inom journalistik & textproduktion. Forskning och utbildning inom journalistik och kommunikation med fokus på traumajournalistik, medieberedskap för kriser och forskningskommunikation.
Uppdrag som moderator och seminarieledare.
Förlagsverksamhet genom
Englunds Förlag.


TJÄNSTER :

JOURNALISTIK & TEXT
Redaktörskap/Populärvetenskap
Humaniora/Samhällsvetenskap
Medicinjournalistik

UTBILDNING
Föreläsningar och kurser

FORSKNING
Kris- och traumajournalistik
Medieberedskap
Lokala medier & övrig forskning

MODERATOR

Seminarieledare/Moderator

BOKPRODUKTION
Egen utgivning och On Demand,
via Englunds Förlag

Katastrofens öga - Journalisters arbete på olycksplats. Läs mer

 


Dart Center for Journalism
and Trauma

Internationell organisation
för medierapportering
vid allvarliga händelser.
Liselotte Englund
är svensk kontaktperson.På svenska:

Katastrofens öga - journalisters arbete på olycksplats. Om medierapportering från allvarliga händelser (av Liselotte Englund)
Hos Bokus
Att rapportera om barn och trauma (svensk översättning;
org: Dart Center)

In English :
The eye of the disaster/ Katastrofens öga - English abstract & summary (av Liselotte Englund)
Covering violence (av Roger Simpson & William Coté)
PTSD (av Frank Ochberg)
Best practises in trauma reporteing (av Kevin Kawamoto)
Covering trauma: Impact on journalists (av River Smith and Elana Newman)
Reporting war (av Sharon Schmickle)

 
 
  Moderator och konferensledare    


Liselotte Englund Media AB erbjuder erfaren seminarieledare och moderator, med många års programledarerfarenhet från Sveriges Radios P1. Se vidare under Medicinjournalistik och Redaktörskap:

Moderatorn är konferensens programledare

Många års erfarenhet som programledare i Sveriges Radio. Ytterligare flera års erfarenhet som lärare och föreläsare inom i medier och kommunikation. Det har gett Liselotte Englund god rutin när det gäller konsten att föra intresseväckande samtal, styra polemiska diskussioner och knyta ihop allt med lättbegripliga sammanfattningar.

Om Liselotte Englund som programledare skrev forskaren Karin Nordberg i sin retorikrapport "Hör världen..." att Liselotte Englunds inledningar av programmen är korta, kärnfulla och sakliga. Hennes stämma som "distinkt". Englunds redaktörskap jämförs med föregångarnas - radiodoktorerna Peter Paul Heinemann och Bertil Söderling: "Att som Heinemann oreserverat ställa sig på lyssnarens sida är inte Liselotte Englunds modell. Hon intar snarare som i Söderlings fall kontaktpersonens roll, en mellanhand mellan läkarvetenskapen och patienten/lyssnaren. Den upplevelsen får näring av att programledaren inte bara återger utan också problematiserar frågeställningarna å brevskrivarens vägnar".

Vidare skriver Nordberg att "Det är framför allt sakligheten som kännetecknar Ronden i Liselotte Englunds regi. Programmet är helt fritt från pjåsk. Breven återges i korrekt ton, definitionerna av sjukdomarna är effektiva, sammanfattningarna korta och telegramliknande. Programmet gör inga onödiga utsvävningar, håller sig på rälsen, spårar aldrig ur, något som understryks av programledarens korrekta och ordknappa framtoning, vilken dock inte är charmlös. Hon har tvärtemot en knapphetens charm. Den neutrala hållningen upplevs som ett strategiskt val till gagn för tilltron till programmet".

Seminariet "Kampen om kompetenserna" - Triple Steelix, Borlänge 2008: Läs referat här

Bergslagens Industridagar i Sandviken den 7-8 oktober 2010:
Läs mer här

SSAB:s arbetsmiljödagar, Borlänge, mars 2011:
Läs artikel om utbildningsdagarna i Dalaras Tidningar

POSOM, Kris- och beredskapskonferens, Karlstad, oktober 2011:
Konferensens hemsida med program och dokumentation

"korta, kärnfulla, sakliga inledningar"

"problematiserande"

"definitionerna är effektiva, sammanfattningarna korta och telegramliknande"

"inga onödiga utsvävningar, håller sig på rälsen, spårar aldrig ur"

"en knapphetens charm"

"en mellanhand mellan läkarvetenskapen och lyssnaren"

ur Nordberg (2003) Hör världen!
Röst och retorik i radioföredragen. Populärvetenskap på programmet.


Liselotte Englund


 
     

   © 2017 Englund Media AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |