STARTSIDA FÖRETAGET PUBLICERAT KONTAKT      
SÖK
  English

Liselotte Englund Media AB
erbjuder kvalificerad kompetens
inom journalistik & textproduktion. Forskning och utbildning inom journalistik och kommunikation med fokus på traumajournalistik, medieberedskap för kriser och forskningskommunikation.
Uppdrag som moderator och seminarieledare.
Förlagsverksamhet genom
Englunds Förlag.


TJÄNSTER :

JOURNALISTIK & TEXT
Redaktörskap/Populärvetenskap
Humaniora/Samhällsvetenskap
Medicinjournalistik

UTBILDNING
Föreläsningar och kurser

FORSKNING
Kris- och traumajournalistik
Medieberedskap
Lokala medier & övrig forskning

MODERATOR

Seminarieledare/Moderator

BOKPRODUKTION
Egen utgivning och On Demand,
via Englunds Förlag

Katastrofens öga - Journalisters arbete på olycksplats. Läs mer

 


Dart Center for Journalism
and Trauma

Internationell organisation
för medierapportering
vid allvarliga händelser.
Liselotte Englund
är svensk kontaktperson.På svenska:

Katastrofens öga - journalisters arbete på olycksplats. Om medierapportering från allvarliga händelser (av Liselotte Englund)
Hos Bokus
Att rapportera om barn och trauma (svensk översättning;
org: Dart Center)

In English :
The eye of the disaster/ Katastrofens öga - English abstract & summary (av Liselotte Englund)
Covering violence (av Roger Simpson & William Coté)
PTSD (av Frank Ochberg)
Best practises in trauma reporteing (av Kevin Kawamoto)
Covering trauma: Impact on journalists (av River Smith and Elana Newman)
Reporting war (av Sharon Schmickle)

 
 
  Medicinjournalistik    


Liselotte Englund Media AB erbjuder kvalificerad medicinjournalistik, i form av artiklar, redaktörskap och informationsproduktion. Liselotte Englund har under många år bevakat och rapporterat om hälsa, medicin och sjukvårdsfrågor. Sveriges Radio har varit främsta uppdragsgivaren.

Antologin "Hela Sverige"
av svenska medicinjournalisterI anslutning till 30-årsjubileet för Sällskapet Svenska Medicinjournalister gavs en antologi ut med exempel från artikel om medicin som tidigare publicerats i svensk dags- och fackpress. Liselotte Englunds bidrag utgörs av en intervju med cancerläkare Georg Klein (utgivningsår 2010).
Läs mer om boken här
InnehållsförteckningMedicinjournalistik för Sveriges Radio

Under 1990-talet var Liselotte Englund redaktör och programledare för "Ronden", "Hälsosant" och "Vårdapparaten" i P1. Ronden var då P1:s tredje mest avlyssnade program. Inför starten av programmet 1994 fick Englund i uppdrag att förnya det gamla konceptet med en radiodoktor (Peter Paul Heniemann). Resultat blev Ronden, med en läkarpanel bestående av fem mycket kompetenta läkare, vilka i flera fall har de specialistkompetens i mer än en disciplin.

Nära 800 radioprogram med Liselotte Englund finns i Svensk Mediedatabas. Se här, och sök vidare
Träfflista på radioprogrammet Ronden


"EN RAR MEN IHÄRDIG TERRIER":
Lena Persson skrev i DN:s radiokrönika 950717 att Ronden har utvecklats till ett alldeles utmärkt program: "Trevligt - jodå, det finns faktiskt en trevlighetsfaktor i sjukdomsprat - men framförallt upplysande och lärorikt. Den flitige lyssnaren har lärt känna specialisterna /.../ blir de någonsin för abstrakta och latinartade är Liselotte Englund genast på dem som en rar med ihärdig terrier /.../ Hon framstår som drömmen om Den Snälla Sköterskan som lägger en sval hand på ens panna och tar sig tid att reda ut vad doktorn egentligen sa, sakligt men trösterikt. En klar tillgång".Rondens läkarpanel bestod av Britt
Lindström, psykiatriker och smärtläkare;
Bo-Johan Norlén, urolog, kirurg och idrottsläkare; Gun Heimer, gynekolog;
Claes Sundelin, barnläkare och
Åke Schwan, allmänläkare.
Programledare var Liselotte Englund.


"Hon framstår som drömmen som Den Snälla Sköterskan som lägger en sval hand på ens panna och tar sig tid att reda ut vad doktorn egentligen sa,
sakligt men trösterikt.

En klar tillgång"

(ur DN:s radiokrönika 17 juni 1995)

 

 

 

 

 
     

   © 2017 Englund Media AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |