STARTSIDA FÖRETAGET PUBLICERAT KONTAKT      
SÖK
  English

Liselotte Englund Media AB
erbjuder kvalificerad kompetens
inom journalistik & textproduktion. Forskning och utbildning inom journalistik och kommunikation med fokus på traumajournalistik, medieberedskap för kriser och forskningskommunikation.
Uppdrag som moderator och seminarieledare.
Förlagsverksamhet genom
Englunds Förlag.


TJÄNSTER :

JOURNALISTIK & TEXT
Redaktörskap/Populärvetenskap
Humaniora/Samhällsvetenskap
Medicinjournalistik

UTBILDNING
Föreläsningar och kurser

FORSKNING
Kris- och traumajournalistik
Medieberedskap
Lokala medier & övrig forskning

MODERATOR

Seminarieledare/Moderator

BOKPRODUKTION
Egen utgivning och On Demand,
via Englunds Förlag

Katastrofens öga - Journalisters arbete på olycksplats. Läs mer

 


Dart Center for Journalism
and Trauma

Internationell organisation
för medierapportering
vid allvarliga händelser.
Liselotte Englund
är svensk kontaktperson.På svenska:

Katastrofens öga - journalisters arbete på olycksplats. Om medierapportering från allvarliga händelser (av Liselotte Englund)
Hos Bokus
Att rapportera om barn och trauma (svensk översättning;
org: Dart Center)

In English :
The eye of the disaster/ Katastrofens öga - English abstract & summary (av Liselotte Englund)
Covering violence (av Roger Simpson & William Coté)
PTSD (av Frank Ochberg)
Best practises in trauma reporteing (av Kevin Kawamoto)
Covering trauma: Impact on journalists (av River Smith and Elana Newman)
Reporting war (av Sharon Schmickle)

 
 
 

Medieberedskap och krishantering

   


Huvudsaklig forskningsinriktning för Liselotte Englund är mediernas arbete under olyckor, katastrofer, kriser och andra trauman. En kompletterande inriktning är krishantering och beredskap att möta medier, sett från "den andra sidan". De människor som intervjuas, de myndigheter och organisationer som möter reportrar och fotografer på olycksplatser eller i anslutning till olika former av tragedier.

Barn, medier och katastrofer

Ett pågående projekt som studerar barns upplevelser av medieexponering i samband med olyckor och katastrofer. Fallstudierna fokuserar på barn som intervjuats i samband med några större svenska olyckor och katastrofer. Frågorna rör både upplevelser av kontakterna med reportrar och fotografer, samt både hur de upplevde situationen då (som barn) och hur de idag ser på mötet med medierna.

Övriga studier om krishantering och krisberedskap för mediebevakning

Andra områden och målgrupper som studerats är sjukvården och skolan. När det gäller skolans beredskap för medieanstormning har denna aktualiserats i samband med flera tragiska händelser under de senaste åren.

Läs en intervju med Liselotte Englund i skriften " När det värsta händer. Om krishantering i förskola och skola", stödmaterial för krishantering i skola och förskola, utgivet av Myndigheten för skolutveckling/Skolverket:

Läs mer, beställ och ladda ner boken "När det värsta händer", handledning för skolan

Krisjournalistik - en introduktion för myndigheter

En handledning, författad av Malin Modh, med Liselotte Englunds forskning som huvudkälla.

Läs mer, ladda ner eller beställ skriften "Krisjournalistik. En introduktion för myndigheter" från KBM - Krisberedskapsmyndigheten:

Finns även på engelska:
"Crisis journalism. A guidance for government agencis "

 


kris journalistik 
     

   © 2017 Englund Media AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |