STARTSIDA FÖRETAGET PUBLICERAT KONTAKT      
SÖK
  English

Liselotte Englund Media AB
erbjuder kvalificerad kompetens
inom journalistik & textproduktion. Forskning och utbildning inom journalistik och kommunikation med fokus på traumajournalistik, medieberedskap för kriser och forskningskommunikation.
Uppdrag som moderator och seminarieledare.
Förlagsverksamhet genom
Englunds Förlag.


TJÄNSTER :

JOURNALISTIK & TEXT
Redaktörskap/Populärvetenskap
Humaniora/Samhällsvetenskap
Medicinjournalistik

UTBILDNING
Föreläsningar och kurser

FORSKNING
Kris- och traumajournalistik
Medieberedskap
Lokala medier & övrig forskning

MODERATOR

Seminarieledare/Moderator

BOKPRODUKTION
Egen utgivning och On Demand,
via Englunds Förlag

Katastrofens öga - Journalisters arbete på olycksplats. Läs mer

 


Dart Center for Journalism
and Trauma

Internationell organisation
för medierapportering
vid allvarliga händelser.
Liselotte Englund
är svensk kontaktperson.På svenska:

Katastrofens öga - journalisters arbete på olycksplats. Om medierapportering från allvarliga händelser (av Liselotte Englund)
Hos Bokus
Att rapportera om barn och trauma (svensk översättning;
org: Dart Center)

In English :
The eye of the disaster/ Katastrofens öga - English abstract & summary (av Liselotte Englund)
Covering violence (av Roger Simpson & William Coté)
PTSD (av Frank Ochberg)
Best practises in trauma reporteing (av Kevin Kawamoto)
Covering trauma: Impact on journalists (av River Smith and Elana Newman)
Reporting war (av Sharon Schmickle)

 
 
 

Journalistik inom
Humaniora & samhällsvetenskap

   


Liselotte Englund Media AB erbjuder tjänst som kvalificerad skribent inom humaniora och samhällsvetenskap.
Fil dr i journalistik och masskommunikation och fil kand
i Medie- och Kommunikationsvetenskap med fördjupade studier i psykologi och pedagogik. Tidigare redaktör för Vetenskapsrådets tidskrift Tvärsnitt.

Apropå Nobelpriset i litteratur 2011, till Tomas Tranströmer:
"Tranströmer starkare utomlands" på 'forskning.se'

Tematexter för Vetenskapsrådets sida www.forskning.se
Terrorismforskning
Kärnkraft
Kreativitet
Läs- och skrivinlärning

Artikelexempel ur Tvärsnitt 2004-2006:
(Blå text = länk)

"Fågelinfluensan som pandemi - reellt hot eller CNN-effekt?"

"Bristfällig forskning ger dåligt rättsläge" (om samisk forskning)

"Utan sagor inga vetenskapsmän" (om barnboksforskning)

"Hälsa mer än en medicinsk angelägenhet"


"En stor stark i Umeå" (om Centrum för befolkningsstudier och
Demografiska databasen)


"Forskarskola ska motverka ovetenskapligt samlande"

"Den gränslöst beundrande journalisten"

"Nyfiket utforskande om rörelsen som kroppens minne"
"Dans på arktisk is"
"Döden döden" (ett dansat forskningsprojekt)

Redaktörspalter:

"Den nya tiden klappar hårt på våra dörrar"


"Sociala insekter och deras samhällen"

Intervjuer ur Tvärsnitt:

"Fredsfrämjande självinsikt" (samtal om Dag Hammarskjölds ledarskap)

"Ingen läkekonst utan humaniora" (intervju med PC Jersild)

"Arbetstidsförkortning - ett hot mot hälsan" (intervju med prof Georg Klein)

Porträtt

"Världens enda professor i Måltidskunskap"

"Med passion för platsen och dess historia"

Intervju med cancerläkaren, professor Georg Klein ur Vetenskapsrådets årsbok för KFOU (Konstnärlig forskning och utveckling) pil

Övrigt

Alvar Aalto hade stora planer för bruksorten Avesta. En fascinerande stadsplan blev aldrig av. Däremot finns en annanuppseendeväckande byggnad i stán.


Tvärsnitt 1-06

omslag 3-05

omslag 4-05

 
     

   © 2017 Englund Media AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |