STARTSIDA FÖRETAGET PUBLICERAT KONTAKT      
SÖK
  English

Liselotte Englund Media AB
erbjuder kvalificerad kompetens
inom journalistik & textproduktion. Forskning och utbildning inom journalistik och kommunikation med fokus på traumajournalistik, medieberedskap för kriser och forskningskommunikation.
Uppdrag som moderator och seminarieledare.
Förlagsverksamhet genom
Englunds Förlag.


TJÄNSTER :

JOURNALISTIK & TEXT
Redaktörskap/Populärvetenskap
Humaniora/Samhällsvetenskap
Medicinjournalistik

UTBILDNING
Föreläsningar och kurser

FORSKNING
Kris- och traumajournalistik
Medieberedskap
Lokala medier & övrig forskning

MODERATOR

Seminarieledare/Moderator

BOKPRODUKTION
Egen utgivning och On Demand,
via Englunds Förlag

Katastrofens öga - Journalisters arbete på olycksplats. Läs mer

 


Dart Center for Journalism
and Trauma

Internationell organisation
för medierapportering
vid allvarliga händelser.
Liselotte Englund
är svensk kontaktperson.På svenska:

Katastrofens öga - journalisters arbete på olycksplats. Om medierapportering från allvarliga händelser (av Liselotte Englund)
Hos Bokus
Att rapportera om barn och trauma (svensk översättning;
org: Dart Center)

In English :
The eye of the disaster/ Katastrofens öga - English abstract & summary (av Liselotte Englund)
Covering violence (av Roger Simpson & William Coté)
PTSD (av Frank Ochberg)
Best practises in trauma reporteing (av Kevin Kawamoto)
Covering trauma: Impact on journalists (av River Smith and Elana Newman)
Reporting war (av Sharon Schmickle)

 
 
  Företaget    


Liselotte Englund Media AB erbjuder
kvalificerad kompetens inom journalistik,
forskning,
utbildning och kommunikation

Liselotte Englund är Fil dr i journalistik och masskommunikation samt journalist med drygt 20 års erfarenhet.

JOURNALISTIK
* Kompetent och kreativt redaktörskap för publikationer
* Välskrivna och initierade artiklar, företrädesvis om forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt medicin. Se vidare i Frilanskatalogen (Svenska Journalistförbundet) samt under flikarna Publicerat, Humaniora och Samhällsvetenskap, Medicinjournalistik och Redaktörskap.

FORSKNING
* Kris- och traumajournalistik, det vill säga medierapportering i samband med olyckor och katastrofer. Läs mer
* Krishantering och beredskap för mediebevakning, inom myndigheter och organisationer.Läs mer
* Medianvändingsstudier, särskilt med inriktning på landsbygdens mediekonsumenter
Läs mer
* Ortsmedieforskning Läs mer
*Ekonomijournalistik
Läs mer

UTBILDNING
*Föreläsningar inom kris- och traumajournalistik, grundläggande journalistik, kriskommunikation, populärvetenskapligt skrivande, mediekunskap/mediestruktur, organisationskommunikation med mera.
* Workshops, seminarier och kurspaket i ovanstående ämnen. Ibland genomförda med samarbetspartner. Skräddarsydda efter önskemål.

MODERATORUPPDRAG
Kunnigt, påläst, distinkt och lyhört moderatorskap till seminarium
eller konferens
. Läs mer

PROJEKTLEDNING
* Projektledning inom journalistik, medier och kommunikation samt undervisning/utbildning. Läs mer

I Liselotte Englund Media AB ingår också
Englunds Förlag.Liselotte Englund
Foto:Jyrki Siikanen ,

 

 

 

 
     

   © 2017 Englund Media AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |