STARTSIDA FÖRETAGET PUBLICERAT KONTAKT      
SÖK
  English

Liselotte Englund Media AB
erbjuder kvalificerad kompetens
inom journalistik & textproduktion. Forskning och utbildning inom journalistik och kommunikation med fokus på traumajournalistik, medieberedskap för kriser och forskningskommunikation.
Uppdrag som moderator och seminarieledare.
Förlagsverksamhet genom
Englunds Förlag.


TJÄNSTER :

JOURNALISTIK & TEXT
Redaktörskap/Populärvetenskap
Humaniora/Samhällsvetenskap
Medicinjournalistik

UTBILDNING
Föreläsningar och kurser

FORSKNING
Kris- och traumajournalistik
Medieberedskap
Lokala medier & övrig forskning

MODERATOR

Seminarieledare/Moderator

BOKPRODUKTION
Egen utgivning och On Demand,
via Englunds Förlag

Katastrofens öga - Journalisters arbete på olycksplats. Läs mer

 


Dart Center for Journalism
and Trauma

Internationell organisation
för medierapportering
vid allvarliga händelser.
Liselotte Englund
är svensk kontaktperson.På svenska:

Katastrofens öga - journalisters arbete på olycksplats. Om medierapportering från allvarliga händelser (av Liselotte Englund)
Hos Bokus
Att rapportera om barn och trauma (svensk översättning;
org: Dart Center)

In English :
The eye of the disaster/ Katastrofens öga - English abstract & summary (av Liselotte Englund)
Covering violence (av Roger Simpson & William Coté)
PTSD (av Frank Ochberg)
Best practises in trauma reporteing (av Kevin Kawamoto)
Covering trauma: Impact on journalists (av River Smith and Elana Newman)
Reporting war (av Sharon Schmickle)

 
 
  Föreläsningar & Kurser    


Liselotte Englund Media AB erbjuder enstaka föreläsningar eller hela föreläsningsserier inom bland annat kris- och traumajournalistik, medieberedskap, populärvetenskapligt skrivande och forskningskommunikation.

Liselotte Englund är sedan många år flitigt
anlitad föreläsare av universitet, medieföretag, sjukvård, polis och räddningstjänst, trossamfund, frivilligorganisationer och skolor. Fil dr i journalistik och masskommunikation, medieforskare och journalist sedan mer än två decennier.

Företaget arbetar med ett stort kontaktnät av forskare och praktiker inom journalistik, medier, forskning, medicin, psykologi med mera, och skräddarsyr gärna ett lämpligt föreläsningskoncept efter behov.

Medieberedskap
för hjälpare

Foto: StockXchange

Liselotte Englund har många års erfarenhet av att utbilda personal inom sjukvård, polis, räddningstjänst, kyrka, grundskolor och kommuner i medieberedskap för olyckor och katastrofer. Ökad kunskap om mediernas arbetsvillkor och uppdrag innebär en bättre arbetsmiljö för olycksplatsens aktörer, vilket gagnar alla, inklusive drabbade och medier.

Traumajournalistik
för redaktioner
Foto: Per Larsson, Räddningsv./MSB

Den redaktionella kompetensen att möta och skildra en traumatisk händelse består både i förmågan till en god rapportering och beredskapen att ta hand om sina medarbetare under och efter uppdraget. Journalister som bevittnar pågående trauman är att betrakta som indirekt drabbade av den händelse de skildrar. Hur väl rustad är redaktionen för detta faktum?
Utbildning för redaktioner:

"När det ofattbara hänt"

Har dina medarbetare beredskap för svåra rapporteringsuppdrag?
 

Bokas via TT KOMPETENS
Läs kursbeskrivningen

 
     

   © 2017 Englund Media AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |