STARTSIDA FÖRETAGET PUBLICERAT KONTAKT      
SÖK
  English

Liselotte Englund Media AB
erbjuder kvalificerad kompetens
inom journalistik & textproduktion. Forskning och utbildning inom journalistik och kommunikation med fokus på traumajournalistik, medieberedskap för kriser och forskningskommunikation.
Uppdrag som moderator och seminarieledare.
Förlagsverksamhet genom
Englunds Förlag.


TJÄNSTER :

JOURNALISTIK & TEXT
Redaktörskap/Populärvetenskap
Humaniora/Samhällsvetenskap
Medicinjournalistik

UTBILDNING
Föreläsningar och kurser

FORSKNING
Kris- och traumajournalistik
Medieberedskap
Lokala medier & övrig forskning

MODERATOR

Seminarieledare/Moderator

BOKPRODUKTION
Egen utgivning och On Demand,
via Englunds Förlag

Katastrofens öga - Journalisters arbete på olycksplats. Läs mer

 


Dart Center for Journalism
and Trauma

Internationell organisation
för medierapportering
vid allvarliga händelser.
Liselotte Englund
är svensk kontaktperson.På svenska:

Katastrofens öga - journalisters arbete på olycksplats. Om medierapportering från allvarliga händelser (av Liselotte Englund)
Hos Bokus
Att rapportera om barn och trauma (svensk översättning;
org: Dart Center)

In English :
The eye of the disaster/ Katastrofens öga - English abstract & summary (av Liselotte Englund)
Covering violence (av Roger Simpson & William Coté)
PTSD (av Frank Ochberg)
Best practises in trauma reporteing (av Kevin Kawamoto)
Covering trauma: Impact on journalists (av River Smith and Elana Newman)
Reporting war (av Sharon Schmickle)

 
 

UTBILDNING I TRAUMAJOURNALISTIK
OCH MEDIEBEREDSKAP


Nordiske Mediedager, Bergen. Foto: Trude S. Pedersen.

 
 

Katastrofmedicinsk övning i Novara, Italien, våren 2010.
En "Master in Disaster Medicine", som inkluderar ett moment om mediers arbete vid katastrofer. Foto: Liselotte Englund. 
 


Frank Ochberg Award for Media and Trauma Study 2010

Som den första pristagaren utanför Nordamerika, belönades
Liselotte Englund hösten 2010 med en utmärkelse
för sin forskning, utbildning och kunskapsspridning
inom området journalistik och psykotraumatologi.

Läs pressmeddelande från Uppsala universitet

ISTSS - International Society of Traumatic Stress Studies

 
   
     

 
  AKTUELLT
 

HÖSTKONFERENS OM LANDSTINGENS KRISBEREDSKAP
17-18 OKTOBER 2012
Händelserna i Norge 22 juli 2011. Redovisning av KAMEDO 97 (2012)

 
 

KAMEDO-RAPPORT 97: "Bombattentatet i Oslo och skjutningarna på Utøya 2011".
Englund mfl (2012) Socialstyrelsen.
Katastrofmedicinsk observatörsstudie.
Flera avsnitt om kommunikation och mediehantering.
Läs mer och ladda ner rapporten


 
 

"VÅRT BEHOV AV HJÄLTAR OCH SYNDABOCKAR I MEDIERNA"
Samtalskväll den 12 mars i Karlstads Stifts regi, med Lars Adaktusson och biskop Esbjörn Hagberg.


 
 

MSB-KONFERENS:
NY KUNSKAP FÖR ETT SÄKRARE SAMHÄLLE

"Mediernas olycksrapportering – utmaningar och möjligheter"
Stockholm, World Trade Center. 
 

, TRAUMADAGEN
STOCKHOLM
" TRAUMAJOURNALISTIK:
Medierapportering vid olyckor
och katastrofer"

Läs mer om konferensen
Föreläsare

 
 

NEUROSEDYN-KATASTROFEN 50 ÅR
Symposium på Medicinska Riksstämman den 30 november -11
Redovisning av pågående studie om pressens rapportering av neurosedynkatastrofen 1961-62.

Artikel i Läkartidningen

 
 


POSOM, KRIS- OCH BEREDSKAPSKONFERENS
,
KARLSTAD 3 OKTOBER 2011
Läs mer


 
  Till notisarkiv  
   
   
   
 
 
 


 
 
     

   © 2017 Englund Media AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |